РУБИН ЧЕРЕН ЕТИКЕТ

Рубин е български сорт грозеде, съчетан е от Небиоло и Сира. Лозовите масиви с Рубин са разположени на южния склон на село Българин

БЛЕК ЛЕЙБЪЛ